Zasady sprzedaży biletów

BILETY:

  • Sprawdź w programie, na które wydarzenia obowiązują bezpłatne wejściówki / płatne bilety. Wydarzenia, przy których znajduje się przycisk WSTĘP WOLNY nie wymagają pobierania wejściówek ani kupowania biletów.

 

  • Bezpłatne wejściówki będą udostępniane w każdy poniedziałek poprzedzający festiwalowy weekend, zaczynając od 2 sierpnia.

  • Bilety i wejściówki można kupować i pobierać na platformie kbfbilety.krakow.pl,

 

  • Bilety na Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie można również kupować w punktach InfoKraków oraz na portalu eventim.pl – obowiązywać będą miejsca siedzące nienumerowane.

 

  • Wydarzenia w ramach Kraków Culture Summer odbędą się zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi.

 

  • Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce na koncerty w ramach Wianków obowiązywać będą dwa rodzaje wejściówek dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych – każda z pul jest ograniczona zgodnie z ww. wytycznymi.
    • Pobranie wejściówki dla osoby zaszczepionej jest równoznaczne z dobrowolnym okazaniem przed wejściem na teren imprezy certyfikatu potwierdzającego wykonanie szczepienia (w przypadku szczepionek dwudawkowych konieczne jest przyjęcie obu dawek), mającego miejsce przynajmniej 14 dni wcześniej. Nieokazanie certyfikatu wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
    • Dla dzieci do 12. roku życia należy pobrać wejściówkę dla osób zaszczepionych.