Informacje

  • Wszystkie wydarzenia w ramach Kraków Culture Summer będą biletowane/wejściówkowane
  • Na wydarzeniach odbywających się na małej scenie, dużej scenie i w namiotach warsztatowych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa
  • Przed wejściem do powyższych stref należy obowiązkowo wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia
  • Na wydarzenia na małej scenie i w namiocie warsztatowym obowiązywać będą wejściówki i nie będzie prowadzona weryfikacja certyfikatów szczepień
  • Regulamin wydarzenia obowiązujący do 22.08.2021 – POBIERZ
  • Regulamin wydarzenia obowiązujący w dniu 27.08.2021 – POBIERZ
  • Regulamin wydarzenia obowiązujący w dniu 28.08.2021 – POBIERZ
  • Regulamin wydarzenia obowiązujący w dniu 29.08.2021 – POBIERZ

FESTIWALOWA MAPA